BARK BARK BOOOORK SNNNUF RUUUF SNUF SNUF SNNNUFFGF

BARK BARK BOOOORK SNNNUF RUUUF SNUF SNUF SNNNUFFGF GROWL GRRR WOOF WOF AARRRF GRRRR MRRRRF GGGRRRRRRRRR WOOF ARRRF BARK BARK ABRRRK GRRR SNHUSNHUSHDU GRRRZOUIS